ประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน ตามโครงการก่อสร้างถนน คศล.เข้าพื้นที่ทางการเกษตร ซอยสวนนายเจริญ พรถาวรกุล หมู่ที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

clock 22 มิ.ย. 2564 view 13 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน ตามโครงการก่อสร้างถนน คศล.เข้าพื้นที่ทางการเกษตร ซอยสวนนายเจริญ  พรถาวรกุล หมู่ที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564