ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

บ้านห้วยปูแกง หมู่ 5 ต.โป่งงาม อ. แม่สาย จ.เชียงราย 57130

โทรศัพท์. 053-709582, 053-709208 โทรสาร 053-709208

Email : pongngam.cei@gmail.com