ภาพกิจกรรม
โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

clock 06 ก.พ. 2563 view 736 ครั้ง

นายแดนชัย  บุลมาก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  ได้นำคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ , ข้าราชการ ,  พนักงาน  และเจ้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม พร้อมจิตอาสาภายในพื้นที่ตำบลโป่งงาม  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณเกาะกลางถนนและสองข้างทาง บนถนนทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน  ที่อยู่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามได้เลือกต้นทองอุไร เนื่องจากต้นทองอุไร เป็นไม้ยืนต้นที่ออกดอกสีเหลืองตลอดทั้งปี มีความทนแล้งได้ดี และเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้เร็ว เหมาะสมกับการปลูกในบริเวณดังกล่าว