ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ อบต.โป่งงาม วันพุธ ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

clock 12 พ.ย. 2563 view 214 ครั้ง

กิจกรรมโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ วันพุธ ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

กิจกรรม

  • กิจกรรมหน้าเสาธง
  • กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ
  • กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือและการใช้แอพพิเคชั่นต่างๆ ในชีวิตประจำวัน