ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แจ้งการปิดตลาดบ้านถ้ำสันติสุข หมู่ที่ 4

clock 25 ม.ค. 2565 view 30 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการปิดตลาดบ้านถ้ำสันติสุข หมู่ที่ 4 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการตลาดบ้านถ้ำสันติสุข หมู่ 4 ว่าจะทำการปิดตลาดในวันพุธ ที่ 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเวลา 7 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่โป่งงามค่ะ ขอบคุณค่ะ