ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคาร ที่ทำการ อบต.โป่งงาม (ห้องกองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเฉพาะเจาะจง

clock 24 ธ.ค. 2564 view 48 ครั้ง