ประชาสัมพันธ์
ส่งมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง 1 เครื่อง และ ไม้เท้าหัวร่มขาเดียว 1 อัน

clock 06 ต.ค. 2564 view 13 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 ศูนย์กายอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม เจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุข ได้เข้ามอบกายอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง 1 เครื่อง และ ไม้เท้าหัวร่มขาเดียว 1 อัน ให้นางบัวผัน มูลรัตน์ บ้านเลขที่ 91/1 ม.7 บ้านสันเกล็ดทอง ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย