การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ
แนวทางมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

clock 01 ม.ค. 2563 view 127 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ ต่อไป