ประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองศ์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการก่อสร้างประตูตาข่ายห้องบ่อบอล ศพด.บ้านห้วยปูแกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

clock 12 ก.ค. 2564 view 176 ครั้ง