การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามจัดจุดต้อนรับให้คำแนะนำรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนที่มารับบริการ

clock 18 ม.ค. 2563 view 83 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามจัดจุดต้อนรับให้คำแนะนำช่วยเตรียมเอกสารรวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการและชำระภาษี ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ตามนโยบายของนายแดนชัย บุลมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม