ภาพกิจกรรม
กิจกรรม \"ถวายเทียนพรรษา\" ประจำปี พ.ศ.2564 ณ วัดถ้ำเสาหิน ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

clock 23 ก.ค. 2564 view 199 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30น. นายอดิเรก ไลไธสง หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร พร้อมด้วย นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย และหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. บุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย และบุคลากร อบต.โป่งงาม ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแด่วัดถ้ำเสาหิน ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีพระครูประภัสร์จิตสังวร เจ้าคณะตำบลโป่งงาม เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสาหิน และคณะสงฆ์ รับการถวาย พร้อมทั้งให้ศีลให้พรแก่ผู้เข้าร่วมถวาย  โดยกิจกรรมในครั้งที่เพื่อทำนุบำรุงรักษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่อำเภอแม่สายทั้งนี้ การดำเนินการในวันนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด