ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ อบต.โป่งงาม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

clock 06 พ.ย. 2563 view 269 ครั้ง

กิจกรรมโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ อบต.โป่งงาม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม

-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

-ตลาดนัดโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ

-กิจกรรมร้อยลูกปัด

-ซ้อมกีฬาเปตอง \"ชราบาลเกมส์\" ครั้งที่ 6